Januari 2019 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 327 miljoner kronor i januari, vilket är 277 miljoner kronor högre än i januari 2018.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB 2019
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 327 277 1 327 277 14 194
5100 Avskrivningar och amorteringar 13 - 2 13 - 2 77
5121 Amortering på statskapital 13 - 2 13 - 2 77
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 314 279 1 314 279 14 117
5211 Statliga pensionsavgifter 1 314 279 1 314 279 14 117
SB = statens budget

Kontakt