September 2018 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 020 miljoner kronor, det är 62 miljoner kronor högre än i september 2017.

Hittills i år uppgår de kalkylmässiga inkomsterna till 9 198 miljoner kronor. Det är 559 miljoner kronor (6,5 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB 2018
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 020 62 9 198 559 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 28 - 4 72 - 10 87
5121 Amortering på statskapital 28 - 4 72 - 10 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 992 66 9 127 569 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 992 66 9 127 569 11 786
SB = statens budget

Kontakt