Augusti 2018 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 001 miljoner kronor, det är 67 miljoner kronor högre än i augusti 2017.

Hittills i år uppgår de kalkylmässiga inkomsterna till 8 178 miljoner kronor. Det är 497 miljoner kronor (6,5 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB 2018
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 001 67 8 178 497 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 44 - 6 87
5121 Amortering på statskapital 0 0 44 - 6 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 001 67 8 134 503 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 1 001 67 8 134 503 11 786
SB = statens budget

Kontakt