Juli 2018 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 007 miljoner kronor, det är 63 miljoner kronor högre än i juli 2017.

Hittills i år uppgår de kalkylmässiga inkomsterna till 7 177 miljoner kronor. Det är 429 miljoner kronor (6,4 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB 2018
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 007 63 7 177 429 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 44 - 6 87
5121 Amortering på statskapital 0 0 44 - 6 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 007 63 7 133 436 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 1 007 63 7 133 436 11 786
SB = statens budget

Kontakt