Juni 2018 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 007 miljoner kronor, det är 58 miljoner kronor högre än i juni 2017.

Kalkylmässiga inkomster uppgår under det första halvåret till 6 170 miljoner kronor. Det är 367 miljoner kronor (6,3 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB 2018
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 007 58 6 170 367 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 44 - 6 87
5121 Amortering på statskapital 0 0 44 - 6 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 007 58 6 126 373 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 1 007 58 6 126 373 11 786
SB = statens budget

Kontakt