Maj 2018 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 071 miljoner kronor, det är 80 miljoner kronor högre än i maj 2017.

Hittills i år uppgår Kalkylmässiga inkomster till 5 163 miljoner kronor. Det är 309 miljoner kronor (6,4 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB 2018
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 071 80 5 163 309 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 29 - 5 44 - 6 87
5121 Amortering på statskapital 29 - 5 44 - 6 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 042 85 5 119 315 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 1 042 85 5 119 315 11 786
SB = statens budget

Kontakt