April 2018 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 021 miljoner kronor, det är 60 miljoner kronor högre än i april 2017.

Hittills i år uppgår Kalkylmässiga inkomster till 4 092 miljoner kronor. Det är 229 miljoner kronor (5,9 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB 2018
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 021 60 4 092 229 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 15 - 2 87
5121 Amortering på statskapital 0 0 15 - 2 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 021 60 4 077 231 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 1 021 60 4 077 231 11 786
SB = statens budget

Kontakt