Mars 2018 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 040 miljoner kronor i mars, vilket är 77 miljoner kronor högre än i mars 2017.

Kalkylmässiga inkomster uppgår för första kvartalet till 3 070 miljoner kronor. Det är 169 miljoner kronor (5,8 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB 2018
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 040 77 3 070 169 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 15 - 2 87
5121 Amortering på statskapital 0 0 15 - 2 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 040 77 3 056 171 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 1 040 77 3 056 171 11 786
SB = statens budget

Kontakt