Februari 2018 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 981 miljoner kronor i februari, vilket är 4 miljoner kronor högre än i februari 2017.

Kalkylmässiga inkomster uppgår för januari–februari till 2 031 miljoner kronor. Det är 92 miljoner kronor (4,7 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB 2018
5000 Kalkylmässiga inkomster 981 4 2 031 92 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 15 - 2 87
5121 Amortering på statskapital 0 0 15 - 2 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 981 4 2 016 94 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 981 4 2 016 94 11 786
SB = statens budget