December 2018 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 980 miljoner kronor i december, det är 65 miljoner kronor högre än i december 2017.

Preliminärt uppgår helårsutfallet till 12 169 miljoner kronor. Det är 742 miljoner kronor (6,5 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB 2018
5000 Kalkylmässiga inkomster 980 65 12 169 742 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 1 84 - 12 87
5121 Amortering på statskapital 0 1 84 - 12 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 980 63 12 085 754 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 980 63 12 085 754 11 786
SB = statens budget

Kontakt