November 2018 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 994 miljoner kronor i november, det är 52 miljoner kronor högre än i november 2017.

Hittills i år uppgår de kalkylmässiga inkomsterna till 11 189 miljoner kronor. Det är 677 miljoner kronor (6,4 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB 2018
5000 Kalkylmässiga inkomster 994 52 11 189 677 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 12 - 3 84 - 14 87
5121 Amortering på statskapital 12 - 3 84 - 14 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 981 55 11 105 691 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 981 55 11 105 691 11 786
SB = statens budget

Kontakt