Oktober 2018 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 997 miljoner kronor, det är 67 miljoner kronor högre än i oktober 2017.

Hittills i år uppgår de kalkylmässiga inkomsterna till 10 196 miljoner kronor. Det är 626 miljoner kronor (6,5 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB 2018
5000 Kalkylmässiga inkomster 997 67 10 196 626 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 72 - 10 87
5121 Amortering på statskapital 0 0 72 - 10 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 997 67 10 124 636 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 997 67 10 124 636 11 786
SB = statens budget

Kontakt