Oktober 2018 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Inga inkomster av försåld egendom har redovisats i oktober.

Inkomster av försåld egendom uppgår till 1 782 miljoner kronor för perioden
januari–oktober. Det är 1 774 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Inkomsterna kommer främst från försäljning av statens aktier i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB 2018
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 1 782 1 774 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 99 94 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 99 94 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 1 683 1 681 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 1 683 1 681 5 000
SB = statens budget

Kontakt