Januari 2018 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 050 miljoner kronor i januari, vilket är 88 miljoner kronor högre än i januari 2017.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB 2018
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 050 88 1 050 88 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 15 - 2 15 - 2 87
5121 Amortering på statskapital 15 - 2 15 - 2 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 035 90 1 035 90 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 1 035 90 1 035 90 11 786
SB = statens budget