September 2017 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 958 miljoner kronor i september, vilket är 59 miljoner kronor högre än i september 2016.

För januari–september uppgår utfallet till 8 639 miljoner kronor. Det är 448 miljoner kronor (5,5 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB 2017
5000 Kalkylmässiga inkomster 958 59 8 639 448 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 31 - 4 82 - 9 97
5121 Amortering på statskapital 31 - 4 82 - 9 97
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 926 63 8 557 457 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 926 63 8 557 457 11 197
SB = statens budget