Augusti 2017 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 934 miljoner kronor i augusti, vilket är 63 miljoner kronor högre än i augusti 2016.

För januari–augusti uppgår utfallet till 7 681 miljoner kronor. Det är 389 miljoner kronor (5,3 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB 2017
5000 Kalkylmässiga inkomster 934 63 7 681 389 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 50 - 5 97
5121 Amortering på statskapital 0 0 50 - 5 97
5200 Statliga pensionsavgifter 934 63 7 631 395 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 934 63 7 631 395 11 197
SB = statens budget