Juli 2017 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 944 miljoner kronor i juli, vilket är 78 miljoner kronor högre än i juli 2016. De statliga pensionsavgifterna utgör huvuddelen av inkomsterna under inkomsttypen.

För januari–juli uppgår utfallet till 6 747 miljoner kronor. Det är 326 miljoner kronor (5,1 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB 2017
5000 Kalkylmässiga inkomster 944 78 6 747 326 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 50 - 5 97
5121 Amortering på statskapital 0 0 50 - 5 97
5200 Statliga pensionsavgifter 944 78 6 697 331 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 944 78 6 697 331 11 197
SB = statens budget

Kontakt