Juli 2017 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Inkomster av Återbetalning av lån blev 55 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor lägre än i juli 2016.

För januari–juli uppgår utfallet till 476 miljoner kronor. Det är 13 miljoner kronor (2,8 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB 2017
4000 Återbetalning av lån 55 - 1 476 13 691
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 1 0 1
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0 0 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0 0 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 36 - 8 328 - 20 529
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 36 - 8 328 - 20 529
4500 Återbetalning av övriga lån 19 7 148 32 162
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 0 49 19 1
4526 Återbetalning av övriga lån 19 7 99 13 161
SB = statens budget

Kontakt