Juni 2017 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 950 miljoner kronor i juni, vilket är 78 miljoner kronor högre än i juni 2016. De statliga pensionsavgifterna utgör huvuddelen av inkomsterna under inkomsttypen.

För det första halvåret uppgår utfallet till 5 804 miljoner kronor. Det är 247 miljoner kronor (4,5 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB 2017
5000 Kalkylmässiga inkomster 950 78 5 804 247 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 50 - 5 97
5121 Amortering på statskapital 0 0 50 - 5 97
5200 Statliga pensionsavgifter 950 78 5 753 253 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 950 78 5 753 253 11 197
SB = statens budget

Kontakt