Juni 2017 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Inkomster av Återbetalning av lån blev 69 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor lägre än i juni 2016.

För det första halvåret uppgår utfallet till 421 miljoner kronor. Det är 14 miljoner kronor (3,4 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB 2017
4000 Återbetalning av lån 69 - 4 421 14 691
4100 Återbetalning av näringslån 0 1 0 0 1
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0 0 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 1 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 46 0 292 - 12 529
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 46 0 292 - 12 529
4500 Återbetalning av övriga lån 23 - 4 129 25 162
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 11 - 1 49 19 1
4526 Återbetalning av övriga lån 12 - 4 80 6 161
SB = statens budget

Kontakt