Maj 2017 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Inkomster från statliga pensionsavgifter högre än maj 2016

Kalkylmässiga inkomster blev 991 miljoner kronor i maj, vilket är 73 miljoner kronor högre än i maj 2016. De statliga pensionsavgifterna utgör huvuddelen av inkomsterna under inkomsttypen.

För perioden januari–maj uppgår utfallet till 4 854 miljoner kronor. Det är 170 miljoner kronor (3,6 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB 2017
5000 Kalkylmässiga inkomster 991 73 4 854 170 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 34 - 3 50 - 5 97
5121 Amortering på statskapital 34 - 3 50 - 5 97
5200 Statliga pensionsavgifter 957 77 4 804 175 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 957 77 4 804 175 11 197
SB = statens budget

Kontakt