Maj 2017 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Inkomster av Återbetalning av lån blev 130 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor högre än i maj 2016.

För perioden januari–maj uppgår utfallet till 352 miljoner kronor. Det är 18 miljoner kronor (5,2 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB 2017
4000 Återbetalning av lån 130 28 352 18 691
4100 Återbetalning av näringslån 0 - 1 0 - 1 1
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0 0 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 - 1 0 - 1 0
4300 Återbetalning av studielån 88 3 246 - 11 529
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 88 3 246 - 11 529
4500 Återbetalning av övriga lån 42 26 106 29 162
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 28 24 38 20 1
4526 Återbetalning av övriga lån 14 2 68 9 161
SB = statens budget

Kontakt