April 2017 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Inkomster från statliga pensionsavgifter högre än april 2016

Kalkylmässiga inkomster blev 961 miljoner kronor i april, vilket är 76 miljoner kronor högre än i april 2016. De statliga pensionsavgifterna utgör huvuddelen av inkomsterna under inkomsttypen.

För perioden januari–april uppgår utfallet till 3 863 miljoner kronor. Det är 96 miljoner kronor (2,6 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB 2017
5000 Kalkylmässiga inkomster 961 76 3 863 96 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 17 - 2 97
5121 Amortering på statskapital 0 0 17 - 2 97
5200 Statliga pensionsavgifter 961 76 3 846 98 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 961 76 3 846 98 11 197
SB = statens budget

Kontakt