December 2017 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 917 miljoner kronor i december, vilket är 69 miljoner kronor högre än i december 2016.

Preliminärt uppgår helårsutfallet till 11 429 miljoner kronor. Det är 654 miljoner kronor (6,1 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB 2017
5000 Kalkylmässiga inkomster 917 69 11 429 654 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 98 - 10 97
5121 Amortering på statskapital 0 0 98 - 10 97
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 917 69 11 331 664 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 917 69 11 331 664 11 197
SB = statens budget