November 2017 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 942 miljoner kronor i november, vilket är 65 miljoner kronor högre än i november 2016.

För januari–november uppgår utfallet till 10 512 miljoner kronor. Det är 585 miljoner kronor (5,9 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB 2017
5000 Kalkylmässiga inkomster 942 65 10 512 585 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 16 - 1 98 - 10 97
5121 Amortering på statskapital 16 - 1 98 - 10 97
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 926 66 10 414 594 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 926 66 10 414 594 11 197
SB = statens budget

Kontakt