Oktober 2017 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 931 miljoner kronor i oktober, vilket är 71 miljoner kronor högre än i oktober 2016.

För januari–oktober uppgår utfallet till 9 570 miljoner kronor. Det är 519 miljoner kronor (5,7 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB 2017
5000 Kalkylmässiga inkomster 931 71 9 570 519 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 82 - 9 97
5121 Amortering på statskapital 0 0 82 - 9 97
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 931 71 9 488 528 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 931 71 9 488 528 11 197
SB = statens budget

Kontakt