Mars 2021 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget för mars

Saldot i statens budget för mars blev ett överskott på 9,2 miljarder kronor, vilket är en skillnad på 51,3 miljarder kronor jämfört med samma månad 2020 då saldot var ett underskott på 42,1 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 94,7 miljarder kronor, vilket är 12,5 miljarder kronor högre än i mars 2020. De totala utgifterna minskade med 38,8 miljarder kronor och uppgick till 85,5 miljarder kronor i mars.

För det första kvartalet blev saldot i statens budget ett överskott på 64,3 miljarder kronor. Det är 50,5 miljarder kronor högre än samma period 2020. Inkomsterna ökade med 19,8 miljarder kronor och uppgick till 334,5 miljarder kronor. Utgifterna uppgick till 270,3 miljarder kronor, vilket är 30,7 miljarder kronor lägre än det första kvartalet 2020.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
mars 2021
Förändring jämfört
med mars 2020
Utfall
jan–mars 2021
Förändring jämfört
med jan–mars 2020
SB + ÄB
2021
Totala inkomster 94,7 12,5 334,5 19,8 1 106,0
Skatter 91,3 12,3 315,9 19,6 1 013,3
Övriga inkomster 3,5 0,2 18,7 0,2 92,7
Totala utgifter 85,5 - 38,8 270,3 - 30,7 1 278,4
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 110,0 19,1 312,1 48,3 1 263,1
Statsskuldsräntor m.m. - 0,4 - 4,3 - 4,6 - 8,9 0,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 1,7 - 30,1 - 41,3 - 65,6 14,9
Kassamässig korrigering - 22,3 - 23,5 4,1 - 4,4 0,3
Budgetsaldo 9,2 51,3 64,3 50,5 - 67,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2021 fastställdes till 1 695 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 48 miljarder kronor (2,8 procent) lägre än utgiftstaket 2020.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för mars uppgick till 137,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 19,5 miljarder kronor (16,5 procent) jämfört med mars föregående år.

Under det första kvartalet uppgick de takbegränsade utgifterna till 394,8 miljarder kronor, vilket är 49,4 miljarder kronor (14,3 procent) högre än samma kvartal 2020.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
mars 2021
Förändring jämfört
med mars 2020
Utfall
jan–mars 2021
Förändring jämfört
med jan–mars 2020
SB + ÄB
2021
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 110,0 19,1 312,1 48,3 1 263,1
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,6 0,3 82,7 1,2 336,4
Takbegränsade utgifter 137,6 19,5 394,8 49,4 1 599,5
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt