December 2018 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskottet i statens budget blev högre än beräknat

Saldot i statens budget i december blev ett underskott på 78,3 miljarder kronor. I december 2017 uppgick underskottet till 69,6 miljarder kronor. Inkomsterna minskade med 2,7 miljarder kronor och uppgår till 65,6 miljarder kronor. Utgifterna ökade med 6,0 miljarder kronor och uppgår till 144,0 miljarder kronor.

Saldot i statens budget för 2018 blev preliminärt ett överskott på 80,0 miljarder kronor. Det är 18,3 miljarder kronor högre än föregående år. Inkomsterna uppgår till 1 071,9 miljarder kronor, vilket är 70,5 miljarder kronor högre än 2017. Utgifterna blev 52,2 miljarder kronor högre än föregående år och uppgår till 991,8 miljarder kronor för 2018.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
dec 2018
Förändring jämfört
med dec 2017
Utfall
jan–dec 2018
Förändring jämfört
med jan–dec 2017
SB + ÄB
2018
Totala inkomster 65,6 - 2,7 1 071,9 70,5 1 042,9
Skatter 62,4 - 2,0 1 012,3 60,9 981,5
Övriga inkomster 3,3 - 0,8 59,6 9,6 61,4
Totala utgifter 144,0 6,0 991,8 52,2 1 016,5
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 102,8 - 0,6 975,0 44,8 996,3
Statsskuldsräntor m.m. - 0,8 0,9 13,6 3,0 13,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning 36,6 2,9 2,0 4,9 6,5
Kassamässig korrigering 5,4 2,8 1,3 - 0,5 0,0
Budgetsaldo - 78,3 - 8,7 80,0 18,3 44,3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2018 är fastställt till 1 337 miljarder kronor. Det är 63 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2017. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. De takbegränsade utgifterna för 2018 uppgår preliminärt till 1 282,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 53,3 miljarder kronor (4,3 procent) jämfört med föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
dec 2018
Förändring jämfört
med dec 2017
Utfall
jan–dec 2018
Förändring jämfört
med jan–dec 2017
SB + ÄB
2018
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 102,8 - 0,6 975,0 44,8 996,3
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,9 0,8 307,6 8,5 308,7
Takbegränsade utgifter 130,7 0,1 1 282,5 53,3 1 305,0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt