September 2017 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för september blev ett överskott på 8,4 miljarder kronor. Det är 1,3 miljarder kronor lägre än i september 2016. Inkomsterna är 0,3 miljarder kronor lägre och utgifterna är 1,0 miljarder kronor högre.

Saldot i statens budget för januari–september är ett överskott på 107,7 miljarder kronor. Det är 34,5 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Inkomsterna är 15,2 miljarder kronor lägre samtidigt som utgifterna är 19,3 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
sep 2017
Förändring jämfört
med sep 2016
Utfall
jan–sep 2017
Förändring jämfört
med jan–sep 2016
SB + ÄB
2017
Totala inkomster 74,8 - 0,3 761,1 - 15,2 979,7
Skatter 72,6 - 0,6 721,6 - 12,7 923,7
Övriga inkomster 2,2 0,3 39,5 - 2,5 56,0
Totala utgifter 66,4 1,0 653,4 19,3 979,0
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 73,5 2,7 664,5 29,7 954,3
Statsskuldsräntor m.m. - 1,7 2,7 6,2 6,7 16,5
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 5,8 - 5,2 - 30,4 - 7,5 8,2
Kassamässig korrigering 0,4 0,8 13,1 - 9,6 0,0
Budgetsaldo 8,4 - 1,3 107,7 - 34,5 7,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2017 är fastställt till 1 274 miljarder kronor. Det är 59 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2016. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

För september blev de takbegränsade utgifterna 98,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 3,8 miljarder kronor (4,0 procent) jämfört med september 2016. De takbegränsade utgifterna för januari–september uppgår till 886,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 40,0 miljarder kronor (4,7 procent) jämfört med samma period 2016.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
sep 2017
Förändring jämfört
med sep 2016
Utfall
jan–sep 2017
Förändring jämfört
med jan–sep 2016
SB + ÄB
2017
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 73,5 2,7 664,5 29,7 954,3
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 24,9 1,1 222,2 10,3 300,4
Takbegränsade utgifter 98,4 3,8 886,8 40,0 1 254,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget