Oktober 2017 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Månadsutfall för statens budget oktober 2017

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 6,7 miljarder kronor. Det är 22,4 miljarder kronor högre än i oktober 2016. Inkomsterna är 1,8 miljarder kronor högre och utgifterna är 20,6 miljarder kronor lägre.

Saldot i statens budget för januari–oktober är ett överskott på 114,4 miljarder kronor. Det är 12,1 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Inkomsterna är 13,4 miljarder kronor lägre och utgifterna är 1,3 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
okt 2017
Förändring jämfört
med okt 2016
Utfall
jan–okt 2017
Förändring jämfört
med jan–okt 2016
SB + ÄB
2017
Totala inkomster 79,0 1,8 840,1 - 13,4 979,7
Skatter 75,2 2,6 796,7 - 10,2 923,7
Övriga inkomster 3,9 - 0,7 43,4 - 3,2 56,0
Totala utgifter 72,4 - 20,6 725,8 - 1,3 988,2
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 80,3 - 3,0 744,8 26,7 963,6
Statsskuldsräntor m.m. - 2,2 0,3 3,9 7,0 16,5
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 3,6 - 20,7 - 34,0 - 28,2 8,2
Kassamässig korrigering - 2,1 2,8 11,1 - 6,8 0,0
Budgetsaldo 6,7 22,4 114,4 - 12,1 7,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2017 är fastställt till 1 274 miljarder kronor. Det är 59 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2016. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för januari–oktober uppgår till 991,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 38,2 miljarder kronor (4,0 procent) jämfört med samma period 2016.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
okt 2017
Förändring jämfört
med okt 2016
Utfall
jan–okt 2017
Förändring jämfört
med jan–okt 2016
SB + ÄB
2017
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 80,3 - 3,0 744,8 26,7 963,6
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 24,9 1,1 247,1 11,4 300,4
Takbegränsade utgifter 105,2 - 1,9 991,9 38,2 1 264,0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt