December 2017 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Budgetsaldot för december blev ett underskott på 69,6 miljarder kronor vilket kan jämföras med ett underskott på 75,2 miljarder kronor i december 2016. Inkomsterna är 11,5 miljarder kronor högre och utgifterna är 5,9 miljarder kronor högre.

Det preliminära budgetsaldot för 2017 blev ett överskott på 61,8 miljarder kronor. Det är 23,5 miljarder kronor lägre än för 2016 men 54,4 miljarder kronor högre än beräknat i statens budget. Att budgetsaldot är högre än beräknat i statens budget beror både på högre inkomster och lägre utgifter än anvisat.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
dec 2017
Förändring jämfört
med dec 2016
Utfall
jan–dec 2017
Förändring jämfört
med jan–dec 2016
SB + ÄB
2017
Totala inkomster 67,7 11,5 1 000,7 - 2,0 979,7
Skatter 64,4 11,5 951,3 2,7 923,7
Övriga inkomster 3,3 0,0 49,4 - 4,6 56,0
Totala utgifter 137,3 5,9 938,9 21,6 988,2
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 103,1 3,0 929,8 30,7 963,6
Statsskuldsräntor m.m. - 1,7 2,1 10,6 8,8 16,5
Riksgäldskontorets nettoutlåning 33,6 - 2,4 - 2,9 - 17,7 8,2
Kassamässig korrigering 2,2 3,2 1,5 - 0,3 0,0
Budgetsaldo - 69,6 5,6 61,8 - 23,5 7,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

De takbegränsade utgifterna i december blev 130,2 miljarder kronor vilket är 4,2 miljarder kronor högre än i december 2016.

Årets takbegränsade utgifter uppgår preliminärt till 1 228,9 miljarder kronor vilket är 44,4 miljarder kronor högre än 2016. Jämfört med statens budget (inklusive ändringsbudgetarna) blev de takbegränsade utgifterna 35,1 miljarder kronor lägre.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
dec 2017
Förändring jämfört
med dec 2016
Utfall
jan–dec 2017
Förändring jämfört
med jan–dec 2016
SB + ÄB
2017
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 103,1 3,0 929,8 30,7 963,6
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,0 1,1 299,1 13,7 300,4
Takbegränsade utgifter 130,2 4,2 1 228,9 44,4 1 264,0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget