Tabeller för underlaget till statens finansiella sparande

Här publicerar vi resultatet av kvartalsberäkningarna av underlaget för statens finansiella sparande (UFS).

Kontakt