SBR-UFS

Här publicerar vi resultatet av kvartalsberäkningarna av underlaget för statens finansiella sparande (UFS) samt realekonomisk fördelning av anslagen i statens budget.

Kontakt