SBR-UFS

På denna sida publiceras resultatet av kvartalsberäkningarna av underlaget för statens finansiella sparande (UFS) samt preliminärt och definitivt utfall på Statens budget realekonomiskt fördelat.

Kontakt

Senast uppdaterad: