SBR-UFS

På denna sida publiceras resultatet av kvartalsberäkningarna av underlaget för statens finansiella sparande (UFS) samt realekonomisk fördelning av anslagen i statens budget.

Kontakt

Senast uppdaterad: