Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 3 2018

Resultatet av den preliminära beräkningen för tredje kvartalet 2018 visar ett positivt finansiellt sparande för staten på 20 miljarder kronor. Därmed har det varit överskott i statens finansiella sparande 11 kvartal i rad. Jämfört med motsvarande period föregående år försämrades det finansiella sparandet med 7 miljarder kronor.

Inkomsterna ökade med 11 miljarder

Under tredje kvartalet ökade statens inkomster med 3 procent eller 11 miljarder kronor.

Produktskatterna ökade med 6 miljarder kronor varav mervärdesskatten ökade med drygt 5 miljarder kronor. Övriga produktionsskatter ökade med drygt 5 miljarder kronor varav löneskatterna ökade med drygt 6 miljarder kronor till följd av en högre lönesumma i ekonomin.

Statens intäkter av löpande inkomst- och förmögenhetsskatter minskade med 1 miljard kronor. Hushållens kapitalskatter minskade med 4 miljarder kronor och bolagens skatter ökade med 3 miljarder kronor.

Utgifterna ökade med 17 miljarder

Tredje kvartalet ökade statens utgifter med 6 procent eller drygt 17 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Utgifterna för transfereringarna ökade med 11 miljarder kronor samtidigt som den totala konsumtionen ökade med 3 miljarder kronor och räntekostnaderna ökade med 1 miljard kronor. Utgifterna för investeringar ökade med drygt 1 miljard kronor.

Transfereringarna ökade

Tredje kvartalet ökade transfereringarna med 11 miljarder kronor netto. Löpande transfereringar inom landet ökade med 7,5 miljarder kronor och till utlandet med 3,5 miljarder kronor.

Transfereringarna till hushållssektorn ökade med 3,2 miljarder kronor netto. Mest ökade barnbidragen och föräldraförsäkringen. De ökade med 1,3 respektive 0,7 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Löpande transfereringar till kommunala sektorn ökade med 2,8 miljarder kronor netto. Kommunmoms, kommunalekonomisk utjämning och skattereduktioner ökade med 3,6 miljarder kronor. Andra stora ökningar avsåg bidragen till läkemedelsförmånerna och till folkhälsa och sjukvård. Samtidigt minskade ersättningarna för mottagande av asylsökande med 2,8 miljarder kronor.

EU-avgiften ökade med 1,8 miljarder kronor mellan kvartalen.

Kontakt

Senast uppdaterad: