Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 2 2020

Resultatet av beräkningen för andra kvartalet 2020 visar ett negativt finansiellt sparande för staten på 56 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en försämring med 98 miljarder kronor.

Inkomsterna minskade med 38 miljarder

Under andra kvartalet 2020 minskade statens inkomster med 10 procent eller 38 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick statens inkomster till 349 miljarder kronor.

Under kvartalet minskade övriga produktionsskatter med 24 miljarder kronor. Detta främst till följd av nedsättningar av arbetsgivaravgifter. Löpande inkomst och förmögenhetskatter minskade med 20 miljarder kronor. Hushållens skatter minskade med 7 miljarder kronor varav 4 miljarder kronor avsåg kapitalskatter. Bolagens skatter minskade med 13 miljarder kronor.

Utgifterna ökade med 60 miljarder

Under andra kvartalet 2020 ökade statens utgifter med 17 procent eller 60 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick utgifterna till 405 miljarder kronor.

Det var främst transfereringarna som bidrog till den stora utgiftsökningen. Under kvartalet ökade utgifterna med 21 procent, 55 miljarder kronor. Ökningen berodde till stor del på utbetalningar av 25 miljarder kronor för stöd vid korttidsarbete med anledning av coronapandemin.

Samtidigt ökade investeringarna med 5 miljarder kronor och konsumtionen med knappt 3 miljarder kronor. Räntor och beredskapslager minskade med 1 miljard kronor vardera.

Nytt diagram.png

 

Kontakt