Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 1 2019

Resultatet av beräkningen för första kvartalet 2019 visar ett negativt finansiellt sparande för staten på knappt 5 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande period föregående år försämrades det finansiella sparandet med 7 miljarder kronor. Därmed är den långa sviten av överskott bruten. Inte sedan 2015 har det varit ett negativt finansiellt sparande i staten för ett kvartal.

Inkomsterna ökade med 4 miljarder

Under första kvartalet ökade statens inkomster med 1 procent eller 4 miljarder kronor för att uppgå till 330 miljarder kronor vid kvartalets slut.

Produktskatterna ökade med 1 miljard kronor varav mervärdesskatten ökade med 2 miljarder kronor. Övriga produktionsskatter ökade med 3 miljarder kronor varav löneskatterna ökade med 4 miljarder kronor till följd av en högre lönesumma i ekonomin. Resolutionsavgiften minskade med 1 miljard kronor.

Statens intäkter av löpande inkomst- och förmögenhetsskatter minskade med 2 miljarder kronor. Hushållens och bolagens skatter minskade med 1 miljard kronor vardera.

Utgifterna ökade med 11 miljarder

Första kvartalet ökade statens utgifter med 3 procent eller 11 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick utgifterna till 335 miljarder kronor vid kvartalets slut.

Under kvartalet ökade utgifterna för transfereringar med 8 miljarder kronor. Utgifterna för den statliga konsumtionen ökade med 2 miljarder kronor samtidigt som kostnaderna för räntorna ökade med knappt 1 miljard kronor.

Löpande transfereringar till utlandet ökade med 5 miljarder kronor varav EU-avgiften ökade med 3 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år.

Transfereringar inom Sverige ökade med 3 miljarder kronor. Den största ökningen återfanns inom hushållssektorn som ökade med 2 miljarder kronor varav barnbidragen och studiebidragen ökade med 1 respektive 0,6 miljarder kronor.

Kontakt

Senast uppdaterad: