Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 1 2020

Resultatet av beräkningen för första kvartalet 2020 visar ett negativt finansiellt sparande för staten på 32 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år är det en försämring med 26 miljarder kronor.

För första kvartalet 2020 ser vi ännu inga större effekter av stödåtgärder för Coronapandemin på utgiftssidan. Däremot kan en del effekter på inkomstsidan finnas med till följd av att de prognoser som görs på inkomst- och kapitalskatter är beräknade på helårssiffror vilka i sin tur delas med fyra kvartal.

ESVs ambition är att särredovisa Coronaeffekterna både på inkomst-och utgiftssidan där så är möjligt för kvartalen framåt i tiden.

Inkomsterna minskade med 10 miljarder

Under första kvartalet 2020 minskade statens inkomster med 3 procent eller 10 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick statens inkomster till 329 miljarder kronor.

Under kvartalet minskade löpande inkomst och förmögenhetskatter med 11 miljarder kronor. Hushållens skatter minskade med 8 miljarder kronor, varav 5 miljarder kronor avsåg kapitalskatter. Bolagens skatter minskade med 3 miljarder kronor.

Utgifterna ökade med 16 miljarder

Första kvartalet 2020 ökade statens utgifter med 5 procent eller 16 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick utgifterna till 362 miljarder kronor.

Under kvartalet ökade utgifterna för transfereringar med 14 miljarder kronor och investeringar med knappt 3 miljarder kronor. Konsumtion och statlig moms ökade med 1 miljard kronor vardera samtidigt som räntor och beredskapslagring minskade med 1 miljard kronor vardera.

Transfereringar inom Sverige ökade med 13 miljarder kronor. Ökningen beror på att bidrag till Regioner ökade med 7 miljarder kronor.

Statens finansiella sparande i miljarder kronor 2020 kvartal 1.

Kontakt