Om kakor i Hermes

Samtycke till kakor i Hermes ges i och med att behörighet till systemet efterfrågas från användaren. När användaren loggar in i Hermes kommer kakorna aktiveras och de kan inte exkluderas då systemet inte fungerar fullt ut utan dessa.

Kakor i MyndighetsHermes – domän: esv.se

I Statsredovisningssystemet används följande kakor:

Namn: LILUM

  • Syfte: Används för att identifiera unika besökare i Hermes i statistiksyfte.
  • Varaktighet: Permanent. Försvinner efter 10 år.

Namn: SRS_showAvslutadeMyndCookie

  • Syfte: Används för att behålla information om att avslutade myndigheter ska visas i listor mellan sessioner.
  • Varaktighet: Permanent. Försvinner efter ett år.

Namn: SRS_MyndFullCookie

  • Syfte: Används för att behålla information om vilka myndighetsuppgifter som ska vara förinställda vid beställning av publikationer mellan sessioner.
  • Varaktighet: Permanent. Kakan försvinner efter ett år.

Namn: SRS_ExcelFilExportCookie, domän: esv.se

  • Syfte: Används för att visa en AJAX loader under tiden en fil genereras eller laddas ner. När det är klart, döljs AJAX loadern.
  • Varaktighet: Kakan försvinner efter en dag.

Kontakt