Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Statsredovisning

Statsredovisningen är statens koncernredovisning. Statsredovisningssystemet Hermes är ett webbaserat inrapporteringssystem för myndigheternas koncerninformation.

Alla myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen redovisar i Hermes. Vilka myndigheter det är framgår av registret Myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen.

När ska myndigheterna inrapportera i Hermes

Myndigheterna rapporterar sitt utfall månads-, kvartals- och årsvis.  Utfallet består av anslagsavräkning,  inom- och utomstaliga transaktioner, realekonomisk fördelning, och med hjälp av den statliga baskontoplanen resultat- och balansräkning.

Datum för inrapportering i Hermes hittar du i kalendern.

Kontakt