Statens budget

Budget

Budget används av departementen för Regeringskansliets utgiftsprognoser, budgetberäkningar och till att sammanställa statsbudgeten. Här sker kommunikationen av siffror mellan myndigheter, fackdepartement och finansdepartementet. Även viss text hanteras i systemet. Underlagen används i arbetet med vårpropositionen och budgetpropositionen. I Budget lämnar myndigheterna sina prognoser till regeringen.

Regleringsbrev

I Regleringsbrevssystemet bereder handläggarna på Regeringskansliet regleringsbreven. Det är också här som ändringar av regleringsbrev skapas. Systemet underlättar gemensam beredning, vidimering och utskick av beslut.

Regleringsbrev som är under beredning är tillgängliga i systemet. Vem som kan läsa breven beror på behörighet och regleringsbrevets status i arbetsprocessen.

Regleringsbrev som är beslutade och expedierade är offentliga och publiceras.

Kontakt