Avgiftsbelagd verksamhet

Den statliga verksamheten finansieras huvudsakligen av skatter genom de anslag som tilldelas myndigheterna, men även av avgifter, bidrag och andra intäkter. En avgift definieras normalt som en ersättning som helt eller delvis ska täcka statens kostnader för en direkt motprestation. Avgifter regleras bland annat i avgiftsförordningen som finns i EA-boken.

ESV har ett generellt ansvar för avgiftsbelagd verksamhet i staten. Statliga myndigheter är skyldiga att samråda med ESV om avgifter de tar ut av företag, hushåll och andra myndigheter. I början av varje år rapporterar myndigheterna in sin avgiftsbelagda verksamhet i Hermes.

Mer om olika finansieringsformer