Om Hermes

Hermes är ett gemensamt informationssystem för Regeringskansliet och myndigheterna i den statliga redovisningsorganisationen.

I Hermes har budgetprocessens olika deltagare tillgång till kontinuerligt uppdaterad information. Systemet ger stöd i arbetet med statens budget samt i uppföljning och utvärdering av statens olika verksamheter.

Alla aktörer har under hela budgetprocessen tillgång till samma information, vilket minskar risken för fel och dubbelarbete. Grundtanken är att informationen ska finnas på en centralt lagrad plats och enbart på ett ställe. Hermes har utvecklats av Finansdepartementet och Ekonomistyrningsverket.

För att använda systemet krävs behörighet.

Hermes omfattar systemstöd för:

 

Kontakt