Att använda Hermes

Behörighet

För att använda Hermes behöver du behörighet. Du som är anställd på en myndighet eller ett departement kan ansöka om behörighet genom att skicka behörighetsblanketten till Hermessupporten.

Det finns två behörighetsblanketter: en för myndighetsanvändare och en för departementsanvändare. Det är viktigt att du ansöker om rätt behörighet eftersom Hermes är behörighetsstyrt.

Du kan mejla in blanketten till Hermessupporten, kontaktuppgifter framgår av blanketten.

Har du problem med inloggning kontakta Hermessupporten.

Tekniska krav

Hermes fungerar bäst med Internet Explorer version 11. För vissa delar krävs Acrobat Reader samt Microsoft Office 2010 eller senare.

Användarhjälp

Är du ny användare och vill söka information om Hermes och de olika delarna så finns användarhjälp. Du hittar hjälpen genom att klicka på symbolen med ett frågetecken som finns på varje sida i Hermes.  

Utbildning

Hermessupporten erbjuder en grundkurs i statsredovisningssystemet i Hermes.

Kontakt

Senast uppdaterad: