Tidplan för EA-värderingen

ESV planerar att besluta tidplanen för den ekonomiadministrativa värderingen för 2018 i början av november. Aktuella datum kommer vara ungefär de samma som för 2017.

11 november 2017

Sista dag för att begära särskilt undantag från EA-värderingen.

14 november–4 december 2017

Myndighetsfrågor besvaras i Hermes.

Fram till 4 april 2018

Möjlighet att begära omprövning av ESV:s ändring av svar på myndighetsfrågor i Hermes. ESV kommer dock enbart behandla myndigheternas begäran om omprövning under tiden fram till 21 januari 2018 och under tiden 9 mars till 4 april 2018.

9 mars–26 mars 2018

Koncernfrågor besvaras i Hermes och ESV gör ytterligare kvalitetssäkring av svaren på myndighetsfrågorna.

Fram till 4 april 2018

Möjlighet att begära omprövning av svar på koncernfrågor och myndighetsfrågor i Hermes. Det finns dock möjligheter att succesivt begära omprövning i den takt som ESV besvarar frågorna.

4 april–21 april 2018

ESV arbetar med att fastställa de slutliga EA-värdena och fastställa slutrapporten.

Kontakt

Senast uppdaterad: