Frågor och svar om EA-värdering

 • Kan myndigheten begära omprövning av ESV:s svar via telefon?

  Nej, kommunicering med myndigheterna som värderas sker från och med att information börjar hämtas in via statens informationssystem, Hermes. Detta innebär att alla omprövningar, samt andra synpunkter på EA-värderingen, tas emot i Hermes.  I Hermes finns formulär för myndigheter som vill begära omprövning eller lämna synpunkter på EA-värderingen i övrigt.

 • Påverkas EA-värdet av fel som orsakas av den leverantör som myndigheten valt för att utföra hela eller del av myndighetens ekonomiadministration?

  Ja, myndigheten ansvarar för verksamheten även om myndigheten köper tjänster av någon annan. Det finns ett undantag enligt 18 § myndighetsförordning där regeringen har bestämt att en annan myndighet ska sköta administrativa uppgifter åt en nämndmyndighet.

 • Påverkar det EA-värdet om myndigheten på grund av förbiseende inte har följt en viss regel?

  Ja, det är om regeln efterlevs som mäts, inte orsaken till att en viss regel inte följs.

 • Vad innebär det att myndigheten får ett värde med C?

  En myndighet som får ett värde med C har avvikelser från de ekonomiadministrativa bestämmelserna innebär att ESV informerar regeringen om de förhållanden som ger det låga värdet.

 • Den ekonomiadministrativa värderingen omfattar myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen. Vissa anslutna myndigheter kan vara undantagna från att få ett ekonomiadministrativ värde. En utförligare förklaring till omfattning och undantag från ekonomiadministrativ värdering presenteras i dokumentet Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering.

 • Vilka gränser gäller för A, B och C i det ekonomiadministrativa värdet?

  Hur gränserna för A, B och C fastställs framgår av dokumentet Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering.

Kontakt

Senast uppdaterad: