Frågor och svar om EA-värdering

 • Kan myndigheten begära omprövning av ESV:s svar via telefon?

  Nej, det görs i Hermes. Där finns formulär för att begära omprövning. 

 • Påverkas EA-värdet av fel som orsakats av en leverantör som myndigheten valt för att utföra hela eller del av myndighetens ekonomiadministration?

  Ja, myndigheten ansvarar för verksamheten även om myndigheten köper tjänster av någon annan.

  Det finns ett undantag enligt 18 § myndighetsförordningen när regeringen har bestämt att en annan myndighet ska sköta administrativa uppgifter åt en nämndmyndighet.

 • Påverkar det EA-värdet om myndigheten på grund av förbiseende inte har följt en viss regel?

  Ja, det är om regeln efterlevs som mäts, inte orsaken till att en viss regel inte följs.

 • Vad innebär det att myndigheten får ett värde med C?

  En myndighet som får ett värde med C har flera avvikelser från de ekonomiadministrativa bestämmelserna. ESV informerar regeringen om de förhållanden som ger värdet C.

 • Den ekonomiadministrativa värderingen omfattar myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen. Vissa anslutna myndigheter kan vara undantagna från att få ett ekonomiadministrativt värde.
  En utförligare förklaring till omfattning och undantag från ekonomiadministrativ värdering finns under rubriken "Myndigheter som omfattas eller undantas" i vänsterkolumnen.

 • Vilka gränser gäller för A, B och C i det ekonomiadministrativa värdet?

  Poänggränserna för A-, B- respektive C-värden beslutas inför fastställandet av varje års EA-värden.

  Mer om hur poängsättningen fungerar framgår under rubriken "Så bestäms EA-värdet".

 • Var finns mer detaljerad information om svar och resultat?

  För användare i informationssystemet Hermes, både inom Regeringskansliet och på myndigheterna, finns flera olika rapporter om EA-värderingen att ta fram. Vilka rapporter och vilka myndigheter som en användare kan se beror på användarens behörighet.

  Bland annat finns rapporten "Kontaktrapport till myndigheten", som visar en myndighets samtliga svar och eventuella kommentarer till svaren, och som kan vara användbar för att analysera varför en myndighet fått ett visst EA-värde.

  Har du inte tillgång till Hermes, eller har frågor om rapporterna, så kontakta oss gärna.

Kontakt

Senast uppdaterad: