Ekonomiadministrativ uppföljning (f.d. EA-värdering)

ESV lämnade den 21 april 2021 uppföljningen av hur myndigheterna följt det ekonomiadministrativa regelverket 2020 till regeringen. Den ersatte under 2020 den tidigare EA-värderingen.

Kontakt