Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin

Finansdepartementet
Diarienummer: 2019-00092-1
Besvarad: 2019-02-14
Handläggare: Daniel Stedt
ESV:s remissvar: Yttrande över promemorian Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin

Kontakt