Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster

Finansdepartementet
Diarienummer: 2018-00333
Besvarad: 2018-04-26
Handläggare: Daniel Stedt
ESV:s remissvar: Yttrande över promemorian Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster

Kontakt