Yttrande över promemorian Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar

Finansdepartementet
Diarienummer: 3.4-184/2016
Besvarad: 2016-04-04
Handläggare: Björn Andersson
ESV:s remissvar: Yttrande över promemorian Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar

Kontakt