Föreskrift om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd

Statistiska centralbyrån
Diarienummer: 3.4-1090/2016
Besvarad: 2016-11-14
Handläggare: Annika Näsvall Åhman
ESV:s remissvar: Föreskrift om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av officiell statistik

Kontakt