Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:22
Publiceringsdatum
2022-03-17

I denna rapport redovisar ESV uppdraget att utvärdera statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2017–2021, med fokus på 2020 och 2021. Övergripande konstaterar ESV att såväl regeringens riktlinjer som Riksgäldens tillämpning av riktlinjerna i allt väsentligt har legat i linje med målet för statsskuldsförvaltningen, att långsiktigt minimera kostnaden för skulden med beaktande av risk.

Kontakt