Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag till årsredovisning för staten 2021

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:21
Publiceringsdatum
2022-03-22

Saldot i statens budget för 2021 blev ett överskott på 78 miljarder kronor. I den ursprungliga budgeten beräknades ett underskott på 67 miljarder kronor, vilket är en skillnad på 145 miljarder kronor.

Inkomsterna i statens budget uppgick till 1 191 miljarder kronor 2021. Det är 85 miljarder kronor högre än beräknat i den budget som riksdagen beslutade i december 2020.

De totala utgifterna i statens budget blev 1 113 miljarder kronor 2021, vilket är 60 miljarder kronor lägre än de beräknade utgifterna i statens ursprungliga budget och 222 miljarder kronor lägre än den totala budgeten, det vill säga vad riksdagen sammantaget anvisade i den ursprungliga budgeten (1 173 miljarder kronor) och ändringsbudgetarna (162 miljarder kronor). De totala utgifterna blev 106 miljarder kronor lägre än 2020.

Riksdagen har fattat beslut om ändringar i statens budget vid 11 tillfällen under 2021. Vanligtvis görs ändringar i statens budget vid 2 tillfällen, i vår- respektive höständringsbudgeten.

Kontakt