Underlag till statens finansiella sparande 2022 – kvartal 3

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:47
Publiceringsdatum
2022-11-17

Försämrat sparande med 4 miljarder kronor

Resultatet av beräkningen för tredje kvartalet 2022 visade ett negativt finansiellt sparande för staten på 4 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en försämring med 4 miljarder kronor.

Kontakt